Materská škola pri ZŠ Komjatice / Špeciálna základná škola

Akcie súvisiace s MŠ alebo ŠZŠ

  MDD - Materská škola  "opekačka"
 6.1.2005


Lego Súaž
22.11.2004

 

  Dovidenie škôlka
11. 9.2004

 

všetky fotografie zo ZŠ O.Cabana pri MŠ nájdete tu

Z histórie MŠ                             

 

Š L. Perný 2007