Stránka školského časopisu
Planéta škola

ZŠ O. CABANA s MŠ v Komjaticiach
www.zsockomjatice.edu.sk

PRIPRAVUJEME

JARNÉ VYDANIE pre školský rok 2005/06

spä na hlavnú stránku školského časopisu


Úprava & design
Š L. Perný