Stránka školského časopisu
Planéta škola

ZŠ O. CABANA s MŠ v Komjaticiach
www.zsockomjatice.edu.sk

ARCHÍV

predchodcovia časopisu Planéta škola ... 1999  ...
Planéta škola -školský rok 1998/1999  zimné / jarné vydanie
Planéta škola - školský rok 1999/00  zimné / jarné vydanie
Planéta škola - školský rok 2001/02  zimné / jarné vydanie
Planéta škola - školský rok 2002/03  zimné / jarné vydanie
Planéta škola - školský rok 2003/04  zimné / jarné vydanie
Planéta škola - školský rok 2004/05  zimné / jarné vydanie
Planéta škola č. 15 - školský rok 2005/05  zimné vydanie

spä na hlavnú stránku školského časopisu


Úprava & design
Š L. Perný