Názov záujmového útvaruru

Počet žiakov

Meno vedúceho

Činnosť,čas

Miesto

 

 

P

Tvorivá dielňa-2.stupeň

18

Mgr. N. Behulová

13:15 - 14:45

učebňa Vv

 

 

O

Fyz.-matematický krúžok

16

Mgr. M. Hučeková

13:30 - 15:00

učebňa fyziky

 

 

N

Pohyb.-tanečný krúžok

29

Bc. J. Melišková

14:00 - 15:00

telocvičňa

 

 

D

Skauting 1. - 2. roč.

20

J. Jahnátek

12:30 - 14:30

klub

 

 

E

Nemecký jazyk

 

Mgr. B. Saidlová

13:30 - 15:00

trieda VI. C

 

 

L

Fitness krúžok - chlapci

30

Ing. R. Dragúň

13:15 - 14:00

MŠ fitness

 

 

O

WEB monsters

17

Mgr. M. Gocníková

13:15 - 15:15

PC učebňa

 

 

K

Krúžok umelec. prednesu

16

Mgr. T. Martišová

13:30 - 15:00

učebňa Hv

 

 

 

Futbal - chlapci

20

Mgr. Vanko

13:15 - 15:00

telocvičňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

Anglický jazyk

39

Ing. M. Václavová

13:30 - 15:00

učebňa AJ

 

 

T

Krúžok mladých chemikov

18

 

13:30 - 15:00

učebňa chémie

 

 

O

Matematický krúžok

15

Mgr. J. Huček

13:30 - 15:00

IX. B

 

 

R

Športové hry

 

Mgr. M. Vanko

13:30 - 15:00

telocvičňa

 

 

O

Tenisový krúžok

24

Bc. J. Melišková

14:30 - 15:30

kurt-telocvičňa

 

 

K

Skauting 3. - 4. roč.

16

J. Jahnátek

13:30 - 15:00

klub

 

 

 

Fitness krúžok - dievčatá

22

Ing. R. Dragúň

13:15 - 14:00

MŠ fitness

 

 

 

Matematický krúžok

23

Mgr. D. Barátová

12:20 - 13:05

III. B

 

 

 

Volejbal - dievčatá

 

Mgr. J. Matúš

17:30 - 19:00

telocvičňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Lit. Krúžok + redakčná rada

20

Mgr.K.Schvarczová

12:15 - 14:00

VI. A

 

 

T

 

 

 

Mgr. M. Gocníková

 

učebňa PC

 

 

R

Práca s počítačom

 

 

12:20 - 13:50

PC učebňa

 

 

E

Šport.krúžok-pozemný hokej

24

Mgr. J. Kráľ

13:30 - 15:00

ihrisko,telocvičňa

 

 

D

Čitateľský klub

20

Mgr. Z. Machatová

11:20 - 12:10

školská knižnica

 

 

A

Vybíjaná 3. - 4. roč.

22

Mgr.M.Zábojníková

13:00 - 15:00

telocvičňa

 

 

 

Tvorivé dielne

19

Mgr. A. Nerečová

13:30 - 15:00

učebňa Vv

 

 

 

Pohyb.-tanečný krúžok

29

Bc. J. Melišková

14:00 - 15:30

telocvičňa

 

 

 

Karate

 

 

A. Szabatka

17:00 - 18:30

malá telocvičňa

 

 

 

Dramatický krúžok

21

Mgr. V. Škadrová

12:30 - 14:00

I. B kultúrny dom

 

 

 

Pohybové hry

26

Mgr. E  Fridrichová

12:20 - 13:05

III. B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Š

Mažoretky

18

Mgr. Grambličková

15:00 - 16:30

klubovňa

 

 

T

Pohybové hry

26

Mgr. E. Fridrichová

13:15 - 14:00

telocvičňa

 

 

V

Nemecký jazyk

21

J. Letková

12:30 - 14.00

IV. C

 

 

R

Matematický krúžok 3.-4.roč.

23

Mgr. D. Barátová

12:20 - 13:05

III. A

 

 

T

Tenis

 

24

Bc. J. Melišková

14:30 - 15.30

kurt-telocvičňa

 

 

O

Krúžok šikovných rúk

16

Mgr. D. Pivníková

12:20 - 13:05

IV. B

 

 

K

Fitness krúžok - dievčatá

22

Ing. R. Dragúň

13:15 - 14:00

MŠ fitness

 

 

 

Čitateľský klub

20

 

12:20 - 13:05

škol. Knižnica

 

 

 

Volejbal - dievčatá

 

Mgr. J. Matúš

17:30 - 19:00

telocvičňa

 

 

 

Biblický krúžok

10

 

13:15 - 15:00

IX. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Futbalový krúžok - dievčatá

19

Mgr. Papierniková

13:15 - 15:00

telocvičňa

 

 

I

Loptové hry - II. Roč.

22

Mgr. E. Vrábelová

11:20 - 12:50

telocvičňa-príroda

 

 

A

Vybíjaná I. ročník

17

Mgr. M. Letková

11:20 - 12:50

telocvičňa

 

 

T

Nemecký jazyk II.

23

Mgr. J. Letková

13:30 - 15:00

VI. C

 

 

O

Stolný tenis

16

Mgr. Ľ. Martiš

14:00 - 15:30

malá telocvičňa

 

 

K

Skauting 5. - 8. roč.

22

J. Jahnátek

14:30 - 16:30

klub

 

 

 

Folklórno-tanečný krúžok

23

Mgr. M. Nováková

12:15 - 15:00

klub

 

 

 

Turistický krúžok

19

M. Chlustiková

12:30 - 14:30

ŠKD

 

 

 

Fitness krúžok - chlapci

22

Ing. R. Dragúň

13:15 - 14:00

MŠ fitness

 

 

 

Mladý konštruktér

17

Mgr. E. Fridrichová

11:20 - 13:05

III. B

 

 

 

Kultúrno-spoločenský krúžok

50

M. Dragúňová

podľa akcií školy

KD klubovňa

 

 

 

Počítačový krúžok

21

p.Stanislav Dragúň

15:00 - 17:00

PC učebňa

 

 

 

Karate

 

 

A. Szabatka

18:00 - 18:30

malá telocvičňa