Vedenie ZŠ O. Cabana Komjatice


Riaditeľ školy PaedDr.  Štefan DragúňZástupca pre ročníky 5 - 9 Ing. František KotruszZástupkyňa pre ročníky 1 - 4  Mgr. Katarína Papierniková
 

© L. Railman  Perný 2006