Rozhovory  z PLANÉTY ŠKOLA 

Živé spomienky na pána učiteľa Mgr. Jána Gálika

 ((( späť

 

       V posledný deň  školského roka 2004/2004, 30.júna 2004, dotĺklo srdce nášho milého pána učiteľa Mgr. Jána Gálika.

Spomienky na neho zostali stále živé.

Každý deň v novom školskom roku  si často zaspomíname na jeho slová a  odkazy, ktoré nám, pripomínajú jeho učiteľské pôsobenie na našej škole.

 

 

 

Ako spomínajú žiaci na svojho bývalého učiteľa ?

 

Bol aj našim triednym učiteľom, pritom nás učil dejepis. Prejavoval ku nám trpezlivosť a láskavosť. Zaujímavo a pútavo vysvetľoval učivo z dejepisu. Venoval nám čas i mimo vyučovania. Navštevoval s nami múzeá, galérie i divadelné predstavenia.

Najživšie spomíname na náš krásny posledný Deň detí, kedy s nami pán učiteľ súťažil a organizoval rôzne zaujímavé hry a aktivity.

Bol to náš najkrajší posledný deň, ktorý sme s ním prežili.

 

Ako spomína na pána učiteľa jeho Katarína Gáliková ?

 

Môj manžel bol úprimný, citlivý a pozorný ku každému. Nikdy nebol vypočítavý.

Dalo sa na neho vždy spoľahnúť. Mal rád ľudí a deti. Vo voľnom čase študoval historické knihy a písal články do novín. Prechovával vrúcny vzťah k rodnej dedine Komjatice. Obľuboval cestu autom z Nitry do Komjatíc.

Medzi jeho koníčky patrila i práca s drevom. Zhotovoval rôzne drobné drevené ozdoby do bytu. Doma vychutnával vôňu domova, keď sa varila polievka a piekli sladké dobroty. Bol domácky založený, preto rád pomáhal vysávať byt a nakupovať.

So svojím mužom som prežila necelých 28 rokov. Boli to roky plné lásky a porozumenia, lebo sme žili len jeden pre druhého. Vždy ma vedel podržať i v tých najťažších chvíľach.

 

Spomienky na nášho pána učiteľa, Mgr. Jána Gálika, zostanú navždy živé v priestoroch našej školy, v kolektíve žiakov a pedagógov.

 

                                                                                Zo spomienok žiakov a manželky Kataríny Gálikovej

 

 

 

 ((( späť