Slovami našich pedagógov


Vedenie školy / pedagogický zbor / nepedagogickí pracovníci

ucitelský zbor

 

vedenie školy

 

pedagogický zbor

 

rozhovory

(rozhovory s pedagógmi zo ZŠ O. Cabana)

zo spomienok 

(o pánovi učiteľovi mgr. Jánovi Gálikovi ktorý zomrel ako 50. ročný)

 

nepedagogickí pracovníci

 

© Lukaš Perný 2005-2007