Stránka školského časopisu
Planéta škola

ZŠ O. CABANA s MŠ v Komjaticiach
www.zsockomjatice.edu.sk
 

Súčasnosť časopisu Planéta škola

Planéta škola - Zimné vydanie -  / 05/06 (plán pdf)
Stručný obsah :  Čaro Vianoc, Rozhovor s novým zástupcom Ing. Františkom Kotruszom , Ako my rozumieme frazeologizmom, Nezabudnuteľný deň so Zuzanou Zemaníkovou, Skupina Aya, Literárne práce žiakov, Detský folklórny súbor Mladosť, Vianočné piesne, Vianočné pochúťky, Milý Ježiško, Veselé okno, Perly ducha, Vyšívaný Mikuláš, Vianočné blahoželania 
 

ARCHÍV
PRIPRAVUJEME

späť na hlavnú stránku školského časopisu

Úprava & design © L. Perný