Čo robíme

 Čo je nové na stránke základnej školy Komjatice - zsockomjatice.edu.sk
 aktualizované (jún 2006)
INFORMÁCIE / AKCIE ŠKOLY / ŠKOLSKÝ ČASOPIS

Informácie                                 

Vyhodnotenie  výtvarných súťaží v šk. roku 2006/2007

1.   V mesiaci september súťažili medzi sebou žiaci šiestych ročníkov v kresbe na chodník

          1. miesto   - Natália Hajduová

          2. miesto   - Peter Bubla

          3. miesto   - Zuzka Radolecová

2.    V okresnom kole súťaže „Slovensko Moje“ získala 2. miesto Katka Behulová.

3.    Žiaci ôsmych ročníkov si zmerali svoje sily v grafickej súťaži na tému „Portrét O. Cabana“

         1. miesto   -   

         2. miesto   -

         3. miesto   -    (uverejnené na vernisáži  v piatok 8. 6. 2007)  

4.    Naši deviataci sa zúčastnili maliarskej súťaže „Z histórie Komjatíc“.

         1. miesto   -  Filip Gubiš

         2. miesto   -  Rudolf Kováč

         3. miesto   -  Lukáš Perný

5.   V tomto školskom roku sa žiaci zapojili do krajského kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“

Výsledky školského kola :

         1. miesto   -  Katka Hajnovičová        

         2. miesto   -  Nikola Mičeková

         3. miesto   -  Dominika Kečkéšová

6.   Výtvarné práce našich žiakov sme poslali i do ďalších súťaží, ktoré zatiaľ neboli vyhodnotené, a to : „Cestou dvoch bratov“; „Európa“; „Maskot OH 2008“ 

 
Recenzia na CD "Všetkým pre radosť"                    

Mojou najnovšou novinkou je profesionálne spracovaná recenzia na CD "Všetkým pre radosť". Kompletný rozpis obsadenia, sponzorov, hudobnej réžie a všetkých kompetentných ľudí ktorý na CDčku pracovali. CD je stále v predaji a môžete si ho objednať na media@komjatice.sk. Okrem iného tu nájdete aj zvukové ukážky a noty v súboroch pdf. Sú prevzaté zo stránky Infovek, ktorej časť s tematikou Komjatických ľudových piesní je spracovaná Ing. Miroslavom Jurčim.

kliknite tu

Nové počítače pre školu                                                      

Škola nadobudla ďalších sedem nových počítačov. Počítače budú sprevádzkované v učebni informatiky nielen pre žiakov, ale aj pre mamičky a oteckov ktorý sa učia počítačom v rámci projektu "Digitálni štúrovci".


Učebňa informatiky  / foto L. Perný / stav : OKTÓBER 2006

Trieda baví triedu l 2006                                                            

Pred VIANOCAMI tohto roku sa uskutoční ďalšia zo série súťaží o najlepšiu scénku TRIEDA BAVÍ TRIEDU. Réžia a scenár je pod taktovkou žiakov našej školy.

Mikuláš  prišiel aj na našu školu                                             

Ako každý rok, tak aj tento rok sa svätý Mikuláš vybral aj do Komjatíc. Usilovným deťom rozdával radosť a sladké odmeny. Škoda že tohto roku nezobral so sebou čerta. Ako každý rok tak aj tento, bol pre deti ročníkov I. až IX. šťastný pretože : Na svätého Mikuláša, neučí sa neskúša sa. Na jednotky nevieme, päťky dostať nechceme"  KLIKNITE SEM

S p r á v a  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ O.Cabana s MŠ v Komjaticiach za školský rok 2005/2006. 

KLIKNITE SEM

 Školské výstavy v rámci 750. výročia v obce                    

Virtuálna prechádzka výstavami : 1, Historicko-národopisná výstava Komjatice September 2006

                                               2, Výstava výtvarníkov Komjatíc k 750. výročiu prvej písomnej zmienky 17.9. 06

                                               3, Fotografie "Štrkáreň" Komjatce (Ing. M. Manduch)

 

 

Nová stránka o projekte Digitálni štúrovci : www.digsturzoc.szm.sk 
              
                                                         www.digsturzoc.szm.sk 

Fotogaléria je pravidelne aktualizovaná                               

Fotogalérie stránky ZŠ O. Cabana s MŠ v Komjaticiach je pravidelne obnovovaná. Nájdete tu
vždy najnovšie fotografie z diania školy. 

 

Úspechy žiakov v krajský a okresných olympiádach       

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky v matematickej, chemickeja fyzikálnej 
 olympiáde. Učitelia sa individuálne venujú
talentovaným žiakom na hodinách a v krúžkovej činnosti.

Prvýkrát zverejnenie všetkých výsledkov olympiád a súťaží od školského 1997/1998 až po školský rok 2005/2006
        /tabuľka je zostavená podľa poskytnutých podkladov preto za gramatické či iné chyby nie sú na strane webmastera

 

Školský časopis Planéta škola                         
-
VIANOČNÉ- ZIMNÉ VYDANIE 05/06 č. 15     

Stručný obsah : Čaro Vianoc, Rozhovor s novým zástupcom Ing. Františkom Kotruszom, Ako my rozumieme frazeologizmom, Skupina Aya, Veselé okno, Prely ducha, Vianočné blahopriania a iné ...
Na stránke školského časopisu ZŠ O. Cabana  nájdete ŠKOLSKÝ ČASOPIS VO FORMÁTE doc
(Microsoft Word dokument)

 Výtvarné súťaže na 2. stupni ZŠ v šk. roku : 2005/06      

1, Kresba na chodník – šiestaci

     Téma : Moja rodná obec

3, miesto : Martina Kuricová, Veronika Hegedušová

2, miesto : Boris Dolník, Denis Hatina

1, miesto : Simona Červenková, Renata Paulová

 

2, Výtvarná súťaž – piataci

     Téma : Komjatický kaštieľ

3, miesto : Michaela Fíšanová

2, miesto : Marek Chlústik

1, miesto : Michal Hozlár

 

3, Výtvarná súťaž – Vesmír očami detí

Práca Ivanky, Očenášovej zo 7.A postúpila z krajského kola do celoslovenského kola.

 

4, Nestlé súťaž

Zapojili sme sa i do celoslovenskej výtvarnej súťaže s  „Nestlé“.

Najkrajšia vianočná pohľadnica.

5, Európa v škole 6, Grafická súťaž – ôsmaci + deviataci  „Portrét Ondreja Cabana“

Zvíťazila práca, ktorej autorom je Marek Rada z 9.A  triedy.

7, Dom Matice Slovenskej v Šuranoch každoročne organizuje výtvarnú súťaž „Slovensko moje“.

Z takmer 6000 súťažiacich prác obsadila výtvarná práca Kararíny Behulovej 2. miesto.

Všetkým blahoželáme !

 

MATEMATIKA                                    
Naša škola má triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Dôkazom  práce pedagógov sú úspechy našich žiakov. Za týmito úspechmi sa skrývajú hodiny strávené nad príkladmi, ale aj zaujímavá a užitočná forma sebarealizácie, podporujúca rozvoj myslenia.

2005-2006                                                                   

Okresné kolo:
Pytagoriáda   
4.ročník  5.miesto S.
Frištyková

             7.miesto B. Barátová
7.ročník  10.miesto M. Zajiček
8.ročník  8.miesto T . Smolárik
             10.miesto J. Tomková
              M. Buday – úsp. rieš.
Matematická olympiáda:
5.ročník
3.miesto
K.
Homolová
 
4.miesto D. Kuťka
  
9.miesto M. Polák
6.ročník  
9.miesto J.Kuťka
7.ročník
1.miesto M. Zajiček
 
8.miesto M. Kalužák
8.ročník   
M. Kostoláni – úsp. rieš.
J. Tomková – úsp. rieš.  

2004-2005                                                                    Okresné kolo: Pytagoriáda:
3.ročník
- 8.miesto B. Barátová
K. Homolová,
M. Polák– úspešný  riešitelia
Matematická olympiáda:
5.roč
ník 1.miesto D. Poláková
                
2.miesto J. Kuťka
6.ročník 1.miesto M. Zajiček –
            3.miesto M. Kalužák
7.roč
ník  10.miesto T. Smolárik
             J. Tomková- úsp. Rieš.   
8.roč
ník  8.miesto M. Janega     
             5.miesto T. Letko               
9.roč
ník   K. Zajičková – úsp. rieš.
            
V.  Ďurická – úsp. rieš.
Krajské kolo: 7.miesto T. Letko – úspešný riešiteľ
2003-2004                                                                    Okresné kolo: Pytagoriáda:  
5.ročník 2.miesto M. Kalužák
6.ročník
7.miesto T. Smolárik
6.ročník
8.miesto J. Buranský
4.ročník
10.miesto J. Kuťka
M. Kostoláni – úspešný riešiteľ
Matematická olympiáda:
5.ročník - 2.miesto M. Zajiček
6.ročník
- 5.miesto M. Letková
7.ročník
- 5.miesto T. Letko
9.ročník
- 6.miesto P. Poledník
             
7.miesto M. Vanko   
    

2002-2003                                                                   
Okresné kolo: Pytagoriáda
                        1. miesto J. Buranský – 5. ročník
                 
2. miesto K. Zajíčková – 7. ročník                                   3. miesto Ľ. Vrabec    6. ročník
                 
4. miesto T. Letko     – 7. ročník
                
10. miesto Z. Jaššová – 8. ročník
 úspešní rieš. T. Smolárik – 5. ročník
                    J. Tomková – 5. ročník 
Matematická olympiáda:

                      1.miesto T.  Poledník – 9. ročník

                 8. miesto V. Polák   – 9. ročník
                10. miesto T. Letko  – 7. ročník

úspešní rieš. 5. ročník
- J. Tomková
                 
5. ročník – M. Letková  
                 
6. ročník D. Hlavatá  
                  7. ročník – V. Borloková
                  7. ročník – V. Ďurická

Krajské kolo :  úspený riešiteľ      T. Poledník – 9. ročník

2001-2002                                                                   
Okresné kolo: Pytagoriáda:
                    4.ročník - 2. miesto   F. Hayden
                    4. ročník - 11. miesto J. Buranský
                    7. ročník - 4. miesto M. Vanko
Matematická olympiáda :
                  6. ročník – 4. miesto T. Letko
            úspešní riešitelia  5. ročník – D. Hlavatá
                                     5. ročník –  M. Janega
                                    
9. ročník – M. Závodský     
                                     9. ročník –  J. Polák
                                     9. ročník – P. Lobb

2000-2001                                                                   

Okresné kolo:

Pytagoriáda: 1. miesto V. Polák - 7. ročník
                         3. miesto J. Buranský - 3. ročník
                   6. miesto T. Letko - 5. ročník
                   7. miesto M. Závodský - 8. ročník
                   8. miesto J. Polák - 8. ročník

Matematická olympiáda:
                     7. ročník -
3. miesto  A. Uhrík
                     8. ročník - 7. miesto P. Löbb
                
   6. ročník - úspešní riešitelia M. Bozáň, M. Vanko

1999-2000                                                                    Okresné kolo: Pytagoriáda:  
              3. ročník - 4. miesto M. Janega
              4. ročník  - 10. miesto K. Zajíčková
             
6. ročník - 1. miesto V. Polák
              7. ročník - 6. miesto P. Löbb

Matematická olympiáda:
  
           6. ročník - úspešný riešiteľ V. Polák
             7. ročník - 7. miesto - M. Závodský
                             P. Löbb - úspešný riešiteľ

1998-1999                                                                    Okresné kolo: Pytagoriáda:    
            5. miesto Vladimír Polák - 5. ročník
            4. miesto P. Löbb - 6. ročník
           10. miesto E. Grófová - 7. ročník
            úspešné riešiteľky  - Foltínová, Poláková Matematická olympiáda:
   5. ročník  - 2.-3. miesto V. Polák
                   2.-3. miesto A. Uhrík
 
 6. ročník  - úspešní riešitelia: P. Löbb, M. Barta

1997-1998                                                                   

Okresné kolo: Pytagoriáda:       
                     2. miesto Vladimír Polák - 4. ročník
                  M. Závodský - 5. ročník - úspešný riešiteľ
                  M. Uhrík - 7. ročník - úspešný riešiteľ

Matematická olympiáda:
                          6. miesto M. Závodský - 6. ročník     
                         11. miesto M. Uhrík - 7. ročník

CHÉMIA                

2005-2006                          
Okresné kolo:
1.miesto M. Rada

6.miesto Ľ. Vrabec
úsp. rieš.– K. Molnárová
Krajské kolo: 
 
  4.miesto M. Rada
  Ľ. Vrabec – úsp. rieš.    

2004-2005                          

Okresné kolo:  
1.miesto V. Ďurická
4.miesto T. Letko
6.miesto K. Zajičková
Krajské kolo:
 
1.miesto V. Ďurická

4.miesto T. Letko

2003-2004                         

Okresné kolo:
3.miesto B. Fulier
10.miesto Ž. Kuzmická
Krajské kolo:
B. Fulier – úspešný riešiteľ

2002-2003                         
Okresné kolo:
2. miesto V. Polák
úspešní rieš. A. Uhrík
                   
P. Vanko

Krajské kolo:
5. miesto V. Polák

2001-2002                          

Okresné kolo: 
1. miesto S. Kováčová
úspešní  rieš. M. Vrabec
                    M. Bartová

Krajské kolo: 
úspešná riešiteľka
S. Kováčová

2000-2001                          

Okresné kolo:
1.miesto Z. Poláková
Krajské kolo: 
úspešná riešiteľka
Z. Poláková

1999-2000                           

Okresné kolo: 
1.miesto D. Bartová

Krajské kolo:  
6.miesto D. Bartová
- úspešná riešiteľka

1996-1997                           

Okresné kolo: 
4.miesto M. Podbehlá
7.miesto V. Grófová

Krajské kolo:  
úspešná riešiteľka M. Podbehlá
         

1995-1996                          

Okresné kolo: 
1.miesto P. Bartáková
2.miesto J. Červenková
3.miesto P. Behúl

Krajské kolo:
 úspešní riešitelia :
P. Bartáková
,
J. Červenková,  
P. Behúl
                                             

 

 

FYZIKA                

2005-2006
Okresné kolo:
8.ročník 
2.miesto
J. Tomková
5.miesto M. Letková
9.ročník
1.miesto
M. Rada

4.miesto  K. Molnárová
8.miesto B. Hlavatá

Krajské kolo: 
K. Molnárová – úsp. rieš.
M. Rada – úsp.rieš.
B. Hlavatá – úsp. rieš. 
2004-2005 

8.ročník
Okresné kolo:
4.miesto B. Hlavatá
5.miesto M. Rada
9.ročník
Okresné kolo:
1.miesto K. Zajičková
                    
5.miesto T. Letko
Krajské kolo:
1.miesto T. Letko – víťaz súťaže 

2003-2004
8.ročník
Okresné kolo:
1.miesto K. Zajičková

3.miesto T. Letko
9.ročník
Okresné kolo:
3.miesto M. Špacírová
Krajské kolo:
 M. Špacírová – úsp
. rieš.

2002-2003
Okresné kolo:
3. miesto V. Polák
Krajské kolo:
8. miesto V. Polák

2001-2002
Okresné kolo:
úspešný riešiteľ M. Závodský

2000-2001
Okresné kolo:
4.miesto Z. Poláková
Krajské kolo: 
8.miesto Z. Poláková
 - úspešná riešiteľka

1999-2000
Okresné kolo:
    úspešný riešiteľ M. Uhrík

1998-1999
Okresné kolo: 3.miesto M. Uhrík
   
úspešná riešiteľka K. Nídelová
Krajské kolo: 
    5.miesto M. Uhrík - víťaz kraja

1997-1998

Okresné kolo:
        3.miesto K. Foltínová
 úspešní riešitelia Havela, Smolárik
Krajské kolo:
 úspešná riešiteľka K. Foltínová

  Okresné kolo:   
               
1.miesto R. Švec
            2.miesto M. Buranský
            5.miesto Z. Demínová
Krajské kolo:
1.miesto R. Švec - víťaz  kraja
úspešný riešiteľ M. Buranský

 

 

 

AKCIE ŠKOLY                          

Akcie školy Apríl  - Jún 2007                      

Záver školského roku  2006/07
Vernisáž - vyhodnotenie výtv. súťaže
MDD a rybárske preteky 
Cyklistické preteky
8. Máj
s folklórnym súborom Mladosť
Sv. Omša
venovaná O. Cabanovi
Deň matiek
Beseda s policajtmi
Rybárske preteky
Piatok    29.6.2007 (Kultúrny dom)
Piatok    22.6.2007 (Kultúrny dom)
Piatok    8.6.2007   (Kultúrny dom)
Piatok,   1.6.2007    (Komjatice, štrkovisko)
Nedeľa,  13.5.2007 (Námestie O. Cabana Komjatice)
Utorok,   8.5.2007 (Štúrovo, Kamenín)
Pondelok,7.5.2007 (Kostol sv. Alžbety)
Nedeľa,   6.5.2007 (Kultúrny dom)
Štvrtok,   3.5.2007 (Klubovňa ZŠ)
Nedeľa,   29.4.2007 (Miestne štrkovisko)

                                                                                                                                      viac ...

Mikuláš prišiel aj na našu školu                                         

Ako každý rok, tak aj tento rok sa svätý Mikuláš vybral aj do Komjatíc. Usilovným deťom rozdával radosť a sladké odmeny. Škoda že tohto roku nezobral so sebou čerta. Pre deti  ročníkov I. až IX. šťastný pretože : Na svätého Mikuláša, neučí sa neskúša sa. Na jednotky nevieme, päťky dostať nechceme"  KLIKNITE SEM

 

Žiacka futbalová liga prípraviek                                         

,Fotografie zo žiackej ligy prípraviek vyšli na špeciálnom CD

Otvorenie školského roka 2006/2007                               

 

Záver školského roka 2005/2006                                  
A je to tu. Koniec školského roka 2005/2006. Vzhľadom k sychravému počasiu sa žiaci
premiestnili do telocvične, kde mal príhovor pán riaditeľ a  pán starosta obce Komjatice.
Po príhovore a poželaní dobrých prázdnin sa žiaci presunuli do tried, kde dostali
vysvedčenia.

 

 
Deň športu                                                                                            
Ako každý rok, tak aj tento rok sa uskutočnil v základnej škole O. Cabana - Deň športu.
Úvod patril príhovoru pána riaditeľa , pána starostu obce P. Gálika, pána zástupcu F.
Kotrúzsa a pani zástupkyne Papierníkovej. Program začal olympijským behom všetkých
ročník od I. až IX. pokračoval mini futbalom. Záver patril vyhodnoteniu jednotlivých sú-
ťaží.diania školy.
Rozlúčková slávnosť deviatakov                                 
Fotografie z rozlúčkovej slávnosti nájdete vo fotogalérii.

 

Vedomostný kvíz : "Čo vieš o Komjaticiach?"                 
V piatok 9. júna sa uskutočnil vedomostný kvíz s  názvom : Čo vieš o  Komjaticiach.  Žiaci ôsmich ročníkov sa vyskúšali v znalostiach o svojej rodnej obci. Súťažila Á-čka,  B-éčka a C-éčka. Prvé miesto patrilo B triede, druhé A triede a posledné C triede. V porote boli : pán Anton Očenás (rodák), pani Ing. Vrabcová a pán Mgr. Kráľ (učiteľ dejepisu).

Výstava výtvarných prác v miestnom kultúrnom dome        

KLIKNITE SEM

Deň detí       (1. a 2. jún 2006)                                 
 
Trieda baví triedu                                                                               
Vianočné vystúpenia tried od I. až po IX.
NEPOSEDY            SPEVÁCKA SÚŤAŽ –    oficiálna stránka www.neposedy.sk  

 

Nahrávanie CD Všetkým pre radosť                                                
Škola Ondreja Cabana v Komjaticiach sa zapája do akcií všetkých kategórií. Najvýznamnejšou  z nich bola nahrávanie CD Všetkým pre radosť. Na CD sú staré komjatické pesničky, ktoré  oživila profesionálna kapela so spevom " komjackých " detí. 
Reportáž z krstu CD  odvysielala Slovenská televízia v relácii Regionálny  denník  15. 11. 2005


 

 

Školské besedy v novembri 2005                                                  

V Novembri 2005 škola pripravila besedu s paraolympionikmi a besedu s veľvyslancami Ruska, Ukrajiny a Bieloruska ktorú slávnostne otvorili folklórny súbor " Mladosť " piesňami ako : Tam kde sa skaly, Prišli na nás časy zlé, Kaťuša a iné. Na besedu prišli hostia :zástupkyňa Bieloruska Ľ. Malakovskaja, gen. mjr. Schvarcz, tlačový tajomník SZPB Martin Kuček , zástupca Ukrajiny V. Goradzov, zástupca Ruska Konstantin Kulpin a domáci odbojári. Besedu zahájil riaditeľ školy a požiadal o slovo gen. mjr. Schvarcza, ktorý porozprával o svojich zážitkoch z vojny. Pokračovala Ľudmila Makovskaja - predstaviteľka Bieloruska. Svoj príhovor začala svojou zdokonalenou slovenčinou a príhovorom o spolupráci so Slovákmi a slovenskými deťmi s Ukrajinskými. Priniesla ja darček pre školskú knižnicu - historickú knihu z Ukrajiny. Neskôr prehovoril predstaviteľ Ukrajiny - V. Goradzov.  Hovoril o záujme žiakov o históriu. Svoj príhovor dokončil vetou : " Národ ktorý nemá rád svoju históriu, zahynie v chaose  sveta". Svoj príhovor najmladšej generácii  prehlásil Konstantin Kulpin - predstaviteľ Ruska. Ako posledný mali príhovor členovia SZPB ( Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ) a domáci odboj. Nakoniec nasledovala diskusia s žiakmi a hosťami na besede.

 

© L. Railman Perný 2005-2007