A to sme my ... žiaci      Diela a zásluhy žiakov

Vyhodnotenie  výtvarných súťaží v šk. roku 2006/2007

1.   V mesiaci september súťažili medzi sebou žiaci šiestych ročníkov v kresbe na chodník

          1. miesto   - Natália Hajduová

          2. miesto   - Peter Bubla

          3. miesto   - Zuzka Radolecová

2.    V okresnom kole súťaže „Slovensko Moje“ získala 2. miesto Katka Behulová.

3.    Žiaci ôsmych ročníkov si zmerali svoje sily v grafickej súťaži na tému „Portrét O. Cabana“

         1. miesto   -   

         2. miesto   -

         3. miesto   -    (uverejnené na vernisáži  v piatok 8. 6. 2007)  

4.    Naši deviataci sa zúčastnili maliarskej súťaže „Z histórie Komjatíc“.

         1. miesto   -  Filip Gubiš

         2. miesto   -  Rudolf Kováč

         3. miesto   -  Lukáš Perný

5.   V tomto školskom roku sa žiaci zapojili do krajského kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“

Výsledky školského kola :

         1. miesto   -  Katka Hajnovičová        

         2. miesto   -  Nikola Mičeková

         3. miesto   -  Dominika Kečkéšová

6.   Výtvarné práce našich žiakov sme poslali i do ďalších súťaží, ktoré zatiaľ neboli vyhodnotené, a to : „Cestou dvoch bratov“; „Európa“; „Maskot OH 2008“ 

 

                                 Veľký historický projekt - všetky fotografie všetkých tried

 

Recenzia na CD "Všetkým pre radosť"

kliknite tu

Mojou najnovšou novinkou je profesionálne spracovaná recenzia na CD "Všetkým pre radosť". Kompletný rozpis obsadenia, sponzorov, hudobnej réžie a všetkých kompetentných ľudí ktorý na CDčku pracovali. CD je stále v predaji a môžete si ho objednať na  media@komjatice.sk. Okrem iného tu nájdete aj zvukové ukážky a noty v súboroch pdf. Sú prevzaté zo stránky Infovek, ktorej časť s tematikou Komjatických ľudových piesní je spracovaná Ing. Miroslavom Jurčim.

kliknite tu

Tvorca týchto stránok alebo BeatleRailman

Moje meno je Lukáš Perný a tvorím všetky tieto stránky. Doviedla ma k tomu túžba tvoriť a skúsenosti s počítačmi. Stránku školy sa snažím obnovovať čo najčastejšie ako sa dá. Za neaktuálne informácie v niektorých položkách nie som zodpovedný ja. Som len tvorcom stránky a iba zriedka autor textov a tabuliek. Okrem tejto stránky som vytvoril viac projektov. Na mojej hlavnej stránke nájdete odkazy na všetky ostatné stránky, ktoré som vytvoril. Témy mojich stránok sú : hudba (staršie veci), železnice, filmy a práca s filmom (strihanie videí a pod.), fotografovanie a ešte s hudbou ma samozrejme spája aj hra na bicích. Ak chcete vedieť viac, kliknite si na jeden z linkov, nachádzajúcich sa vpravo...

www.railman.szm.sk
Oficiálna stránka

www.railman.szm.sk/Biogr.htm
Niečo o mne

Úsvit hudba.szm.sk
Stránka o jednej kapele z Komjatíc, v ktorej hral otec na bicích

www.tnz-pr.szm.sk
Stránka o železnici, ktorá vedia z Nových Zámkov do Prievidze

www.surail.szm.sk
Stránka o úzkorozchodných poľných železniciach v okolí

Rozlúčka deviatakov

 

Rozlúčka po triedach

 

Výzdoba tried

Fotografie k akciám nájdete tu.

Akcie ku dňu detí
Jún 2006

 

Počas dňa detí (pripravila škola zaujímavé akcie).
1. jún - školská diskotéka v kultúrnom dome
2. jún - Predvedenie profesionálnej armády
4. jún - Predvedenie policajnej akcie kukláčov na školskom ihrisku
(foto tu)

Výstava výtvarných prác žiakov základnej školy v kultúrnom dome
Jún 2006


Súťaže výtvarných prác ako : Portrét O. Cabana, Európa v škole a mnoho ďalších  
(fotografie tu

ÚSPECHY ŽIAKOV V CHEMICKÝCH, BIOLOGICKÝCH, MATEMATICKÝCH a FYZIKÁLNYCH OLYMPIÁDACH

viac nájdete v rubrike tu

ČISTOTA TRIED
December 2005
Výsledky :
1. miesto VII.A


 2. miesto VIII.C


3. miesto VIII.A.

 

TRIEDA BAVÍ TRIEDU
December 2005


Predvianočné vystúpenia tried a žiakov
(fotografie a komentáre pribudnú pri ďalšej obnove stránky ZŠ O. Cabana KOMJATICE)

 

 

 

 

FOLKLÓRNE CD VŠETKÝM PRE RADOSŤ

Fotografie z krstu CD nájdete vo fotogalérii.

HISTORICKÝ PROJEKT

Na konci školského roka 2004 / 05 bol zorganizovaný historický projekt s motiváciou žiakov zaujímať sa o históriu. Žiaci priniesli rôzne modely zo špajlí, papiera, kartónu alebo napríklad z dreva...


photo Mgr. M. Gocníková  (ďalšie vo fotogalérii)

LOGO ŠKOLY

Výtvarná súťaž LOGO ŠKOLY mala za cieľom zvoliť najvhodnejšie logo školy.

Víťazne logo školy môžete vidieť vpravo.

© L. Railman Perný 2005-2007 http://www.railman.szm.sk