Personál školy

O škole

História školy

Vedenie školy

Fotografie vedenia ZŠ

 

Pedagogický zbor

Fotografie, texty a príhovory pedagógov (plán)

Nepedagogickí pracovníci
Nepedagogický pracovníci a personál školy

Triedy

všetky triedy vo všetkých ročníkoch (/v rámci časti história školy)

 

 

 

 

Súčasnosť školy
(
Čo robíme, Novinky)
Súčasnosť školy fotografie a popisy vo fotogalérii

 

Študijne materiály 

Materiály od pedagógov

 

Rozvrhy
rozvrhy hodín
Rozvrh krúžkov (2004/2005)

 

Plán práce / Vyhodnocovacia správa / Školský klub ,Školský vzdelávací program

 

Vnútorný poriadok školy
školský poriadok

 

História školy